Przejdź do treści

PRO MEMORIA

PRO MEMORIA

Prezentujemy sylwetki osób, z którymi czynnie współpracowaliśmy ale niestety nie ma ich już wśród nas. Były to osoby, które miały duży wpływ na nas i na rozwój naszego stowarzyszenia tym samym bardzo ważne dla nas. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami osób bardzo ważnych dla naszego stowarzyszenia i dla nas samych.

Marzanna Pakmur (19.06.1960 r. – 05.08.2019 r.)

Społecznik, urzędnik z krwi i kości, wieloletni tłumacz na festiwalu INTERFOLK.
Marzanna z wykształcenia była filologiem rosyjskim, jej zamiłowanie do języka rosyjskiego, bułgarskiego i samej Bułgarii znali wszyscy jej przyjaciele. W pewnym momencie życia zawodowo związała się z ośrodkami terapii uzależnień, ukończyła dodatkowy fakultet z zakresu resocjalizacji. Stworzyła kołobrzeski Wydział Spraw Społecznych oraz przez ponad 20 lat sprawowała funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pracy wyróżniał ją perfekcjonizm, ale co ważniejsze, niezwykłe oddanie osobom potrzebującym. W związku ze sprawowanymi funkcjami współpracowała z niemal wszystkimi kołobrzeskimi organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami, instytucjami miejskimi i powiatowymi. Potrafiła walczyć o środki dla ludzi najbardziej potrzebujących, przekonując do niesienia pomocy ludziom uzależnionym, bezdomnym, ofiarom przemocy i wielu innym.

Prywatnie uwielbiała podróżować, często z ukochanymi wnukami. Z wielką niecierpliwością wyczekiwała każdego lata  festiwalu INTERFOLK, na którym spełniała się jako tłumacz. Marzanna odeszła od nas po ciężkiej chorobie w roku 2019 parę dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji festiwalu INTERFOLK.

Antoni Szarmach (17.06.1946 r. – 18.06.2020 r.)

Prezes Oddziału Kołobrzeskiego LMiR, kawaler Pierścienia Hallera i Krzyża PRO MARI NOSTRO, recipient Krzyża Kawalerskiego OOP, Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej i Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego, nauczyciel, harcerz, samorządowiec, animator żeglarstwa, sportów wodnych, turystyki i ekologii, wizjoner, wolontariusz i altruista.

Urodzony w Boroszewie na obszarze Kociewia. Szkołę podstawową oraz średnią ukończył w Starogardzie Gdańskim. Studiował nauki pedagogiczne i przez wiele lat pracował w zawodzie nauczyciela. W młodości, pasjonat skautingu; a jako nauczyciel – już w Kołobrzegu, wzorowo prowadził drużyny harcerskie. Wspaniały pedagog wpajający swoim wychowankom wzorcowe elementy aksjologii. Wielu z nich, do dzisiaj, pełni odpowiedzialne funkcje, począwszy od samorządów, poprzez władze wojewódzkie, a nawet, aż do Senatu RP.

Zawsze był entuzjastą boatingu i jachtingu; jednakże, jako historyk, w swoich przesłaniach do młodych adeptów sztuki żeglarskiej, zawsze uwzględniał dzieje Polski Morskiej i ludzi, którzy ją budowali. Podkreślał, również, fakt powrotu Polski nad Bałtyk w roku 1945 i konsekwencje tego faktu.

W Lidze Morskiej i Rzecznej, Antoni SZARMACH pełnił kilka odpowiedzialnych funkcji. Oprócz prezesury w Oddziale LMiR w Kołobrzegu (nieprzerwanie od roku 1998), był również przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz członkiem Kapituły Wyróżnień LMiR. Jednakże, będzie najbardziej przez nas zapamiętany, jako proponent i wieloletni niestrudzony realizator wydarzeń o nazwie ZLOT JUNGÓW LMiR. Dzięki Jego inwencji, staraniom i wysokiej sprawności organizacyjnej, wydarzenia w Kołobrzegu stały się niezwykle widowiskowe i przybrały charakter sea scouts jamboree. Zlot Jungów był znakomicie połączony z uroczystościami Dni Kołobrzegu, Otwarciem Sezonu Nawigacyjnego oraz wyścigami smoczych łodzi na Parsęcie. Imprezami towarzyszącymi były koncerty, przemarsze, jarmarki regionalne, konkursy sprawnościowe i rejsy dla jungów (łącznie z rejsem na Bornholm w roku 2018) oraz okolicznościowe wystawy w Muzeum Oręża Polskiego.
Był postacią niezwykle dynamiczną i miał charakter nonkonformisty. Priorytetem dla Niego było zawsze dobro LMiR i nie ustawał w wysiłkach by jej ludzi jednoczyć i dbać o permanentny rozwój organizacji. Prywatnie, był osobą bardzo towarzyską, nieco jowialną (dowcipami sypał jak z rękawa – niektóre ze sporą dozą pikanterii). Zawsze optymistycznie nastawiony do realiów, w których przyszło Mu działać.

(tekst: http://www.lmir.pl/antoni-szarmach-1946-2020-wspomnienie/)

Juliusz Aniszewski (27.05.1953 r. – 05.02.2014 r.)

Juliusza poznaliśmy w momencie gdy był kierownikiem biura PCK w Kołobrzegu. Razem z Juliuszem i PCK Kołobrzeg współorganizowaliśmy Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy w Kołobrzegu. Juliusz był człowiekiem, który pochylał się nad losem potrzebującego człowieka i nikomu nie odmawiał pomocy. 

Działał w Polskim Czerwonym Krzyżu od 1993 roku pełniąc funkcje w strukturach rejonowych i okręgowych – członek Rejonowej i Okręgowej Rady Reprezentantów PCK, sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Kołobrzegu. 

Organizator wielu akcji społecznych na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, jak: „Białe Niedziele”, konwoje humanitarne dla powodzian, pomoc pogorzelcom w Kamieniu Pomorskim, „Wyprawka dla Żaka”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Dzień Walki z Głodem”, „Wielkanoc z PCK”. Koordynator i realizator zadań w zakresie upowszechniania honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Od 2005 roku realizator programu pomocowego PEAD, w ramach którego żywność otrzymywało ok. 10000 osób z Gminy i Miasta Kołobrzeg.

Za swoją działalność odznaczony Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia. Związany był z partią PSL i nawet kandydował na posła na sejm. Bez powodzenia a szkoda bo tak dobrych ludzi brakuje w naszym kraju. Zawsze miał dla nas czas mimo, że zawsze był bardzo mocno zapracowany w swoim biurze na ul. Granicznej 6 w Kołobrzegu. 

W początkowej naszej działalności udostępniał nam swoją salę na nabory do stowarzyszenia gdyż sala ta miała bardzo dogodny punkt w centrum miasta. 5 lutego 2014 roku ze Szczecina ze szpitala przyszła wiadomość, że Juliusz odszedł od nas na zawsze. Zawsze będziemy go ciepło wspominać i dziękować mu za pomoc, którą nam udzielił.

Informacje o śmierci Juliusza: https://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/7587-juliusz-aniszewski-nie-yje.html
PCK SZCZECIN