Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Grupy 15.11.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” ogłasza WALNE ZEBRANIE GRUPY (nazywane dalej: WZG) na dzień 15.11.2023 r. o godz. 17.30 w pierwszym terminie oraz w przypadku nie osiągnięcia qworum wyznacza drugi termin zebrania na 15.11.2023 r. o godz. 18.00
WZG odbędzie się w I LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
Obowiązkowa rejestracja na WZG celem ustalenia qworum niezbędnego do podejmowania decyzji. Maksymalny termin rejestracji 14.11.2023 godz. 17.00
Link do rejestracji—-> https://tiny.pl/cl41p <------- Zebranie będzie dotyczyć zatwierdzenia niezbędnych zmian statutowych, które są wymagane przy rejestracji stowarzyszenia w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego. Zmiany statutowe będą opublikowane conajmniej 5 dni przed WZG celem zapoznania się członków grupy. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawdzenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał. 5. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania w pierwszym terminie lub rozpoczęcie zebrania w drugim terminie. 6. Głosowanie nad zmianami statutowymi. 7. Zakończenie zebrania. Na udział w WZG mają uprawnienia członkowie: zwyczajni, wspierający, honorowi.

Nabór 2021

Zapraszamy na spotkania naborowe. Szczegóły na plakacie: