Przejdź do treści

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia są realizowane zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2015).

W zakresie swojej działalności przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy. Szkolenie w zależności od potrzeb trwa od 4h do 8h lekcyjnych.

Szkolenia prowadzi Remigiusz Jankowski, Ratownik medyczny, Prezes Zarządu SGR „PARAMEDIC”.

Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
pod numerem: 2.32/00012/2011

Certyfikaty:

Po odbytym kursie otrzymują Państwo certyfikat imienny potwierdzający udział w kursie pierwszej pomocy, zawierający tematykę szkolenia, ilość godzin. Certyfikat jest  podpisany przez Ratownika medycznego prowadzącego szkolenie.

Po odbytym kursie otrzymują Państwo certyfikat imienny potwierdzający udział w kursie pierwszej pomocy, zawierający tematykę szkolenia, ilość godzin. Certyfikat jest  podpisany przez Ratownika medycznego prowadzącego szkolenie.

Oferta jest adresowana do:

Realizacja szkoleń:

Szkolenia są realizowane w grupach do 20, max. 30  osób powyżej powstaje kolejna grupa. Podczas szkolenia korzystamy z fantomów oraz sprzętu multimedialnego.

W zależności od potrzeb kurs jest realizowany przeciętnie przez 1 lub 2 dni.

Każda osoba ma możliwość przećwiczenia praktycznego nabytych umiejętności. Po skończonym szkoleniu kursant otrzymuje przydatny prezent. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb zleceniodawcy.

Kto się szkolił u nas?

Przez nasze szkolenia przeszło już bardzo dużo osób. Szkoliła się u nas niezliczona ilość młodzieży szkolnej. Ponadto przeszkoliliśmy nauczycieli z prawie wszystkich przedszkoli miejskich i nie tylko miejskich. Na szkoleniu naszym bywali również pracownicy hoteli i pensjonatów. Również na szkoleniach pojawiali się pracownicy firm z różnych branż nie związanych z turystyką.

Otwarci jesteśmy na nowe wyzwania, wiec jeśli uważają Państwo, że Waszym pracownikom przyda się kurs pierwszej pomocy zapraszamy do kontaktu zwłaszcza, że prawo nakazuje mieć pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy!

Jest możliwość dojechania ze szkoleniem praktycznie wszędzie.

Zgłoszenia indywidualne: 

Można się zgłaszać indywidualnie na adres mail ratownictwo.paramedic@gmail.com .

Wtedy potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę oczekujących i po uzbieraniu odpowiedniej ilości osób szkolenie zostanie zorganizowane dla całej grupy w miejscu i godzinie, o których powiadomimy z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

Wtedy też będzie czas na opłacenie szkolenia.