Przejdź do treści

REKRUTACJA

REKRUTACJA

Jakie stawiamy wymagania potencjalnym kandydatom ??

Należy pamiętać, że działalność w SGR „PARAMEDIC” jest zawsze odpowiedzialnym zajęciem.

Co mnie czeka po przyjęciu w szeregi SGR „PARAMEDIC”?

paramediclogo-pmm4mypolz62iqpt6pfxzxddig0barbgf72rm0hcfg

SGR „PARAMEDIC” przyjmuje osoby od 16 roku życia. Po zgodzie zarządu na udział w stowarzyszeniu osoba otrzymuje status kandydataKandydat ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych SGR „PARAMEDIC”, które będą się odbywać w dni powszednie w godzinach popołudniowych. 

Raz może dwa razy zorganizujemy obowiązkowe całodzienne szkolenie w warunkach polowych. Przez okres 6 – 8 miesięcy kandydat jest obserwowany przez zarząd i po tym okresie jest dopuszczany lub nie do egzaminu wewnętrznego.

Co daje mi udział w SGR „PARAMEDIC”?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może jest to satysfakcja z działania na rzecz naszej lokalnej społeczności, może chęć poszerzenia swojej wiedzy o umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Być może jest to chęć robienia czegoś innego niż rówieśnicy.

Na to pytanie każdy sam musi sobie odpowiedzieć.

Ktoś kiedyś stwierdził na postawione pytanie dlaczego jest w SGR „PARAMEDIC”, że nie chce być szarą osobą w wielkim tłumie. Może coś w tym jest i może dla większości stanowi motywację do szeroko pojętego działania.

Jak wyglądać będzie moje działanie w SGR „PARAMEDIC”?

Mądrzy ludzie mówią, że nie każdy nadaje się do wszystkiego. I u nas tak też jest. Zadania, które otrzyma członek zwyczajny będą uzależnione od jego predyspozycji i od tego jak się zaprezentuje jako kandydat. Staż kandydacki daje zarządowi obraz predyspozycji do późniejszego działania obecnego kandydata.

Niestety zdarza się również w nielicznych przypadkach, że kandydat nie ma predyspozycji do wykonywania zadań nałożonych na stowarzyszenie.

Czy to coś kosztuje?

Jeśli chodzi o koszty to członek zwyczajny jest zobowiązany do pokrywania składek członkowskich w wysokości 10 PLN/miesięcznie co rocznie daje 120 PLN. Całość składek jest przeznaczana na działalność statutową i administracyjną stowarzyszenia.

Może się zdarzyć, że jakieś dodatkowe szkolenie organizowane poza stowarzyszeniem będzie odpłatne, ale udział w takim szkoleniu lub innym działaniu jest dobrowolny. Jeśli chodzi o umundurowanie to w początkowym okresie nie ma potrzeby nabywania.

My we własnym zakresie staramy się pozyskać umundurowanie dla członków grupy. Lecz jeśli ktoś uważa, że ratownictwo to jego życie i pasja to jest możliwość zakupu umundurowania dla siebie. Zawsze to jest jakaś własna rzecz i nie trzeba się z tego rozliczać.