Przejdź do treści

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „KOŁOBRZEG”

Drodzy Kołobrzeżanie, mieszkańcy powiatu.
Postanowiliśmy w pełni wykorzystać potencjał, którym dysponujemy w sprzęcie, doświadczeniu oraz ludziach. Podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Miasta Kołobrzeg i stworzyliśmy nową Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą, w której uczestniczą również osoby z zewnątrz i której celem będzie wspomaganie działań poszukiwawczych prowadzonych przez Policję czy Straż Pożarną, ale również i samodzielnie. Niestety dla sprawnego działanie i niesienia fachowej pomocy potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, mundurów i wyposażenia dla członków naszej grupy. Życie pokazało nie raz, że takiej grupy na naszym terenie brakuje, dlatego prosimy o wsparcie finansowe aby móc doposażyć się w odpowiednie narzędzia do służby naszemu społeczeństwu.

Zachęcamy do udziału w naszej zbiórce pieniędzy na sprzęt dla nowej grupy:

https://zrzutka.pl/2gmmvw

Liczy się każda złotówka !!!