Przejdź do treści

Walne Zebranie Grupy

Zarząd SGR PARAMEDIC powiadamia o Walnym Zebraniu Grupy w dniu 09.02.2023 r. w I terminie o godz. 18.30 oraz w II terminie w przypadku nie osiągnięcia kworum w dniu 09.02.2023 r. o godz. 19.00

Miejsce: I LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

W Walnym Zebraniu Grupy udział wziąć mogą: członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi

Obowizuje formularz rejestracyjny na Walne Zebranie Grupy czyli TRZEBA WYPEŁNIĆ FORMULARZ ŻEBY BRAĆ UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU !!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd3sr04ECquSgwgGxwEIpGqnABAyW1RgaQrLt0cRnwFbwkIw/viewform


UWAGA !!! Można zgłaszać wcześniej postulaty do dyskusji podczas WALNEGO ZEBRANIA GRUPY


Wstępny Porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał.
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania w pierwszym terminie lub rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.
6. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybory Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad ustaleniem wysokości składek członkowskich.
9. Zmiany w Statucie
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.