Przejdź do treści

Szkolenie w Kamieniu Rymańskim

W dniach 24/25 listopada 2012 r. w miejscowości Kamień Rymański Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” z Kołobrzegu przeprowadziła szkolenie dla dzieci i młodzieży z 125 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „KAJUGA” oraz ośrodka MONAR z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa. Młodzież wysłuchała wykładu teoretycznego oraz próbowała swoich sił w praktyce. Przede wszystkim podczas szkolenia poznawali tajniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania przy złamaniach i krwotokach oraz stanach bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Zajęcia odbywały się przez cały sobotni dzień i odbywały się na terenie gospodarstwa ośrodka MONAR. Jednak na tym nie zakończono atrakcji. W nocy z soboty na niedzielę młodzież wzięła udział w grze terenowej w okolicznych lasach. Trasa biegła od Kamienia Rymańskiego do jeziora Popiel. Podczas nocnej trasy uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy musieli czynnie współpracować ze sobą podczas wykonywania zadań. Zadania były różne np. odnalezienie kart do gry w określonych kolorach lub wyznaczenie azymutu przy pomocy kompasu i odnalezienie ukrytego zadania. Najwięcej czasu przeznaczono na odnalezienie dwóch zbiegłych pum z zoo, które na szczęście okazały się tylko małymi maskotkami. Najwięcej emocji wzbudziło wśród uczestników pokonanie przeszkody wodnej w postaci bagna. Większość poradziła sobie znakomicie. O godz. 5 nad ranem w niedzielę nastąpił powrót do Kamienia Rymańskiego. Mimo zmęczenia i zamykających się oczu wszyscy szczęśliwie powrócili do punktu startowego. Po krótkim śnie nastąpiła zaprawa poranna.

Szkolenie organizowali: Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „PARAMEDIC” z Kołobrzegu, 125 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „KAJUGA” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży „MONAR” z Kamienia Rymańskiego.