Przejdź do treści

Wyniki Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 W dniu 17 września 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia w wyniku podjętych głosowań powołano

Zarząd w składzie:
Remigiusz Jankowski – Prezes Zarządu
Mateusz Giec – Sekretarz
Kacper Maszczak – Skarbnik
Komisje Rewizyjną w składzie:
Patrycja Kraska – Przewodnicząca
Paula Wasilewska – członek komisji
Piotr Kula – członek komisji

Oba organy będą pełnić swoje funkcje w dwuletniej kadencji

Ponad to ustalono, że składki członkowskie będą wynosić w dalszym ciągu 7 zł/miesiąc.
Nowo wybranym członkom zarządu i komisji rewizyjnej gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniu w naszym stowarzyszeniu.